Lepak za trenutno lepljenje

LOCTITE lepkovi za trenutno lepljenje su brzo očvršćavajući, jednokomponentni lepkovi koji se vezuju za manje od 5 sekundi. Dobri su za lepljenje preciznih spojeva od različitih materijala, uključujući plastiku. Otporan na temperature do 120°C.
Kliknite ovde i saznajte više

Učvršćivanje

LOCTITE mase za učvršćiivanje, spajaju precizne spojeve na metalnim cilindričnim delovima. Ostvaruje se 100% kontakt između metalnih površina koje se lepe i značajno unapređuju snagu spoja u poređenju sa tradicionalnim metodama. Otporni su na temperature do 230°C i očvršćavaju u potpunosti za 3 minuta.
Kliknite ovde i saznajte više

Strukturalno lepljenje

Izaberite između dvokomponentnih akrila, dvodelnih akrila, epoksija, poliuretana, SMP ili silikona koji Vam omogućavaju lepljene spojeve sa visokom čvrstoćom i otpornošću na udarce, nudeći Vam različite mogućnosti očvršćavanja, popunjavanja zazora i raspoloživog vremena za rad. Otpornost na temperature do 100°C, a u nekim slučajevima i do 385°C.
Kliknite ovde i saznajte više

Lepak za trenutno lepljenje

LOCTITE lepkovi za trenutno lepljenje su brzo očvršćavajući, jednokomponentni lepkovi koji se vezuju za manje od 5 sekundi. Dobri su za lepljenje preciznih spojeva od različitih materijala, uključujući plastiku. Otporan na temperature do 120°C.
Kliknite ovde i saznajte više

Strukturalno lepljenje

Izaberite između dvokomponentnih akrila, dvodelnih akrila, epoksija, poliuretana, SMP ili silikona koji Vam omogućavaju lepljene spojeve sa visokom čvrstoćom i otpornošću na udarce, nudeći Vam različite mogućnosti očvršćavanja, popunjavanja zazora i raspoloživog vremena za rad. Otpornost na temperature do 100°C, a u nekim slučajevima i do 385°C.
Kliknite ovde i saznajte više

Lepak za trenutno lepljenje

LOCTITE lepkovi za trenutno lepljenje su brzo očvršćavajući, jednokomponentni lepkovi koji se vezuju za manje od 5 sekundi. Dobri su za lepljenje preciznih spojeva od različitih materijala, uključujući plastiku. Otporan na temperature do 120°C.
Kliknite ovde i saznajte više

Učvršćivanje

LOCTITE mase za učvršćiivanje, spajaju precizne spojeve na metalnim cilindričnim delovima. Ostvaruje se 100% kontakt između metalnih površina koje se lepe i značajno unapređuju snagu spoja u poređenju sa tradicionalnim metodama. Otporni su na temperature do 230°C i očvršćavaju u potpunosti za 3 minuta.
Kliknite ovde i saznajte više

Strukturalno lepljenje

Izaberite između dvokomponentnih akrila, dvodelnih akrila, epoksija, poliuretana, SMP ili silikona koji Vam omogućavaju lepljene spojeve sa visokom čvrstoćom i otpornošću na udarce, nudeći Vam različite mogućnosti očvršćavanja, popunjavanja zazora i raspoloživog vremena za rad. Otpornost na temperature do 100°C, a u nekim slučajevima i do 385°C.
Kliknite ovde i saznajte više

Lepak za trenutno lepljenje

LOCTITE lepkovi za trenutno lepljenje su brzo očvršćavajući, jednokomponentni lepkovi koji se vezuju za manje od 5 sekundi. Dobri su za lepljenje preciznih spojeva od različitih materijala, uključujući plastiku. Otporan na temperature do 120°C.
Kliknite ovde i saznajte više

Strukturalno lepljenje

Izaberite između dvokomponentnih akrila, dvodelnih akrila, epoksija, poliuretana, SMP ili silikona koji Vam omogućavaju lepljene spojeve sa visokom čvrstoćom i otpornošću na udarce, nudeći Vam različite mogućnosti očvršćavanja, popunjavanja zazora i raspoloživog vremena za rad. Otpornost na temperature do 100°C, a u nekim slučajevima i do 385°C.
Kliknite ovde i saznajte više

Lepak za trenutno lepljenje

LOCTITE lepkovi za trenutno lepljenje su brzo očvršćavajući, jednokomponentni lepkovi koji se vezuju za manje od 5 sekundi. Dobri su za lepljenje preciznih spojeva od različitih materijala, uključujući plastiku. Otporan na temperature do 120°C.
Kliknite ovde i saznajte više

Učvršćivanje

LOCTITE mase za učvršćiivanje, spajaju precizne spojeve na metalnim cilindričnim delovima. Ostvaruje se 100% kontakt između metalnih površina koje se lepe i značajno unapređuju snagu spoja u poređenju sa tradicionalnim metodama. Otporni su na temperature do 230°C i očvršćavaju u potpunosti za 3 minuta.
Kliknite ovde i saznajte više

Zaptivanje cevnih navoja

LOCTITE proizvodi za zaptivanje cevnih navoja, zaptivaju i osiguravaju metalne cevi i fitinge, sprečavaju curenje i neće usporiti, umanjiti, iskidati ili kontaminirati sisteme.
Kliknite ovde i saznajte više

Ravno zaptivanje

LOCTITE proizvodi za ravno zaptivanje pružaju izvanredno zaptivanje visoke čvrstoće između krutih prirubnica, sa maksimalnim direktnim kontaktom, eliminišući koroziju na površini prirubnice. Lako se nanose, popunjavaju praznine usled nepravilosti površine, i pružaju visoku otpornost na rastvarače. Zamenjivanjem tradicionalnih zaptivki, povećavaju pouzdanost tokom rada i mogu smanjiti troškove proizvodnje i skladištenja.
Kliknite ovde i saznajte više

Strukturalno lepljenje

Epoksi, SMP i slikoni Vam omogućavaju lepljene spojeve sa visokom čvrstoćom i otpornošću na udarce, nudeći Vam različite mogućnosti očvršćavanja, popunjavanja zazora i raspoloživog vremena za rad. Otpornost na temperature do 100°C, a u nekim slučajevima i do 385°C.
Kliknite ovde i saznajte više

Strukturalno lepljenje

Epoksi, SMP i silikoni Vam omogućavaju lepljene spojeve sa visokom čvrstoćom i otpornošću na udarce, nudeći Vam različite mogućnosti očvršćavanja, popunjavanja zazora i raspoloživog vremena za rad. Otpornost na temperature do 100°C, a u nekim slučajevima i do 385°C.
Kliknite ovde i saznajte više

Proizvodi za osiguranje navoja

Naši proizvodi za osiguranje navoja sa otpornošću na visoke temperature, osiguravaju i zaptivaju navoje koji su otporni na temperature do 230°C. Odlični za primenu na industrijskim pećima, rafinerijama, kotlovima, industriji drveta i papira, turbo motorima, preradi metala, proizvodnji stakla i još mnogo toga.
Kliknite ovde i saznajte više

Proizvodi za osiguranje navoja

LOCTITE proizvodi za osiguranje navoja zaptivaju metalne zavrtnje, koji se mogu naknadno ukloniti sa ručnim alatom. Dobri su za mašinske alate i prese, pumpe i kompresore, zavrtnje i zupčanike. Dostupni u tečnom obliku i u stiku.
Kliknite ovde i saznajte više

Proizvodi za osiguranje navoja

Naši proizvodi za osiguranje navoja sa visokom čvrstoćom osiguravaju i zaptivaju metalne zavrtnje prečnika do 2,5 cm. Korsite se za trajne spojeve, tešku opremu, zavrtnje, nosače motora i pumpi, navrtke i zavrtnje na ležajevima.
Kliknite ovde i saznajte više

Proizvodi za osiguranje navoja

Proizvodi za osiguranje navoja nude smanjene količine opasnih materija u poređenju sa tradicionalnim anaerobicima. Utiču na unapređenje bezbednosti na radu i pružaju izvanredne performanse osiguranja i zaptivanja navoja. Njihovi “beli” MSDS-ovi ne poseduju zankove opasnosti, izjave rizika i bezbednosti.
Kliknite ovde i saznajte više

Proizvodi za osiguranje navoja

Preporučeni za osiguranje već montiranih vijaka, u koje spadaju standardni zavrtnji, konektori za električnu struju i karburatori. Takođe zaptivaju i poroznost na varenim i metalnim delovima. Uklanjaju se uz pomoć zagrevanja i ručnog alata.
Kliknite ovde i saznajte više