Local Motors

Local Motors spaja dizajnere, inženjere i inovatore na jednom mestu koji sarađuju sa ciljem da isporuče tržištu specijalna vozila, jedno od tih vozila je Rally Fighter – 430 konjskih snaga na putu, automobil za reli trke koji koristi prednosti LOCTITE za vožnju u esktremnim uslovima.